[Thư Viện] Chương 288

Chương 288: Mộng hồi Đại Đường 02

~ Quán trọ Phúc Lai ~


Về đầu đuôi sự biến Huyền Vũ môn, đương nhiên Việt Tinh Văn không hiểu biết nhiều bằng Tần Miểu học ngành Lịch sử. Sau khi ba người trao đổi, họ quyết định nhân lúc đêm khuya vắng người, đến tửu lâu lớn nhất kinh thành tập hợp với đồng đội trước.

Continue reading “[Thư Viện] Chương 288”

[Thư Viện] Chương 282

Chương 282: Mê cung thi từ 06

~ Quan hệ bạn bè của các “đại thần” ~


Là nhà thơ nổi tiếng thời Đường, có rất nhiều tác phẩm của Mạnh Hạo Nhiên được đưa vào sách ngữ văn, trong đó nổi tiếng nhất là bài “Xuân hiểu”, học sinh tiểu học nào cũng thuộc làu làu. Đương nhiên thư viện sẽ không ra đề bài “cho điểm” đơn giản như vậy. Mọi người đi theo Mạnh Hạo Nhiên một quãng, đề thi nhanh chóng xuất hiện, là “Tiễn biệt quan thị ngự Vương Duy”.

Continue reading “[Thư Viện] Chương 282”

[Thư Viện] Chương 280

Chương 280: Mê cung thi từ 04

~ Nhà thơ biên ải ~


Sau khi Việt Tinh Văn thuận lợi điền kín thẻ đáp án trên tường, lại có hai lối rẽ xuất hiện phía trước, hệt như lúc nãy, bên mỗi lối rẽ đều có một mũi tên chỉ hướng, đường bên phải được chú thích [Phong cảnh biên cương], bên trái là [Phong tình nông thôn].

Continue reading “[Thư Viện] Chương 280”