[Thư Viện] Chương 233

Chương 233: Phản ứng hóa học 08

~ Trần Tú Mai từ chức ~


Tại sao tự nhiên Trần Tú Mai lại từ chức? Đêm qua khi họ thấy bà ta trên sân thượng, bà ta còn hoảng hốt nói chuyện ba đồng nghiệp cũ từ trước với Lâm Tự Sâm, nghi ngờ ba người này gặp chuyện. Lúc này bà ta cũng nộp đơn xin thôi việc, chẳng lẽ không sợ mình cũng có chuyện sao?

Continue reading “[Thư Viện] Chương 233”