[Thư Viện] Chương 231

Chương 231: Phản ứng hóa học 06

~ Cuộc nói chuyện trên sân thượng lúc nửa đêm ~


Ký túc xá công nhân có tổng cộng 5 tầng, thông thường để tránh nguy cơ ngã lầu, sân thượng ký túc xá luôn được khóa kín, vừa rồi Việt Tinh Văn căng thẳng ngoái lại, thấy một bóng đen lướt qua trên sân thượng. Cậu dụi mắt, lại phát hiện sân thượng không một bóng người.

Continue reading “[Thư Viện] Chương 231”