[Thư Viện] Chương 227

Chương 227: Phản ứng hóa học 02

~ Chào mừng đến nhà máy hóa chất ~


Chọn lớp xong, mọi người vào phòng nghỉ đợi, còn mấy phút nữa sẽ bắt đầu bài thi, Kha Thiếu Bân không nhịn được nói: “Chương trình học yêu cầu chúng ta phá giải bí ẩn, sống sót rời khỏi nhà máy hóa chất, xem ra trường thi lần này ở nhà máy hóa chất? Sống sót rời khỏi, nghe… nghe sợ nhỉ!”

Continue reading “[Thư Viện] Chương 227”