[Thư Viện] Chương 225

Chương 225: Lời tỏ tình không rõ ràng

~ Nếu người tôi thích là đàn ông thì sao? ~


Giang Bình Sách ngủ nghỉ rất có quy luật, bình thường ở trường học hắn đã ngủ sớm dậy sớm, tới thư viện, hắn vẫn giữ nếp sinh hoạt lành mạnh này, trước 7 giờ sáng hằng ngày, chắc chắn hắn sẽ dậy trước rồi đánh răng rửa mặt, đến 7 giờ Việt Tinh Văn ngủ dậy, thời gian vệ sinh của hai người sẽ không đụng nhau.

Continue reading “[Thư Viện] Chương 225”