[Thư Viện] Chương 219

Chương 219: Giai điệu âm nhạc (Hết)

~ Bản giao hưởng cuối cùng ~


Xáo trộn toàn bộ giai điệu ban đầu của bài hát từng nghe rồi yêu cầu sắp xếp lại không hề khó với sinh viên học âm nhạc như Tề Lạc Nhiên, việc này chẳng khác nào gặp một câu mình từng làm trong đề thi.

Continue reading “[Thư Viện] Chương 219”